می تونی بحث درباره استفاده از متدهای گسترش دهنده (Extension Methods) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!