طراحی لوگوی ارزان با موضوع شرکت حمل و نقل بین المللی

طراحی لوگو ارزان حمل و نقل بین المللی – طراحی لوگو برای شرکت روان ترابر نوین امید می‌باشد

بنا به درخواست کارفرما بخشی از این لوگو از نمونه‌های خارجی الهام گرفته است.

طراحی لوگوی ارزان