طراحی لوگو با رنگ آبی

در این صفحه برخی نمونه کارهای مربوط به لوگوها و آرم هایی که با تن رنگی آبی (blue) صورت گرفته اند را میتوانید مشاهده کنید. در طراحی لوگوی این نشان ها سعی شده از مفهوم رنگ آبی در لوگو استفاده شود.

نمونه کارها

طراحی لوگو دندان پزشکی
طراحی لوگو نو اندیشان
طراحی لوگو دندانپزشکی
طراحی لوگو ربوتک
طراحی لوگوی دریای موزیک
طراحی لوگو خدمات بانکی و موسسه مالی
طراحی لوگوی ارزان