طراحی لوگو آبی رنگ

طراحی لوگو با رنگ آبی

در این صفحه برخی نمونه کارهای مربوط به لوگوها و آرم هایی که با تن رنگی آبی (blue) صورت گرفته اند را میتوانید مشاهده کنید. در طراحی لوگوی این نشان ها سعی شده از مفهوم رنگ آبی در لوگو استفاده شود.