طراحی لوگو با رنگ خاکستری

در این صفحه برخی نمونه کارهای مربوط به لوگوها و آرم هایی که با تن رنگی خاکستری صورت گرفته اند را میتوانید مشاهده کنید. در طراحی لوگوی این نشان ها سعی شده از مفهوم رنگ خاکستری در لوگو استفاده شود.

نمونه کارها

طراحی لوگو تعمیرگاه گیربکس ماشین
طراحی لوگو انگیسی برای معماری داخلی