طراحی لوگو خاکستری

طراحی لوگو با رنگ خاکستری

در این صفحه برخی نمونه کارهای مربوط به لوگوها و آرم هایی که با تن رنگی خاکستری صورت گرفته اند را میتوانید مشاهده کنید. در طراحی لوگوی این نشان ها سعی شده از مفهوم رنگ خاکستری در لوگو استفاده شود.