طراحی لوگو سفید

طراحی لوگو با رنگ سفید

در این صفحه برخی نمونه کارهای مربوط به لوگوها و آرم هایی که با تن رنگی سفید صورت گرفته اند را میتوانید مشاهده کنید. در طراحی لوگوی این نشان ها سعی شده از مفهوم رنگ سفید در لوگو استفاده شود.