طراحی لوگو سیاه و سفید

طراحی لوگو با رنگ سیاه و سفید

در این صفحه برخی نمونه کارهای مربوط به لوگوها و آرم هایی که با تن رنگی سیاه و سفید صورت گرفته اند را میتوانید مشاهده کنید. در طراحی لوگوی این نشان ها سعی شده از مفهوم رنگ سیاه و سفید در لوگو استفاده شود.