طراحی لوگو با رنگ قرمز

در این صفحه برخی نمونه کارهای مربوط به لوگوها و آرم هایی که با تن رنگی قرمز (red) صورت گرفته اند را میتوانید مشاهده کنید. در طراحی لوگوی این نشان ها سعی شده از مفهوم رنگ قرمز در لوگو استفاده شود.

Portfolio Items

طراحی لوگو خدمات بانکی و موسسه مالی