طراحی لوگو با رنگ قرمز

در این صفحه برخی نمونه کارهای مربوط به لوگوها و آرم هایی که با تن رنگی قرمز (red) صورت گرفته اند را میتوانید مشاهده کنید. در طراحی لوگوی این نشان ها سعی شده از مفهوم رنگ قرمز در لوگو استفاده شود.

نمونه کارها

طراحی لوگو خدمات بانکی و موسسه مالی