طراحی لوگو مشکی

طراحی لوگو با رنگ مشکی

در این صفحه برخی نمونه کارهای مربوط به لوگوها و آرم هایی که با تن رنگی مشکی صورت گرفته اند را میتوانید مشاهده کنید. در طراحی لوگوی این نشان ها سعی شده از مفهوم رنگ مشکی در لوگو استفاده شود.