طراحی لوگو معماری

طراحی لوگوی معماری

در طراحی لوگوی معماری و عمرانی باید دقت داشت که مخاطبین، مصرف کنندگان(B2C)، کسب و کارها(B2B) و ادارات دولتی (B2G) می باشد; پس حائز اهمیت است که لوگو برای هر سه قشر بهینه باشد. باید توجه داشت مهندسین و شرکت های معماری به عنوان اساتید علم هندسه، لوگویی بسیار منطقی و منظم نیاز دارند.

المان ها در طراحی لوگوی معماری

در طراحی لوگوی معماری با استفاده از المان چهار گوش می توان احساس استحکام و تقارن را القا کرد.
استفاده خانه و شیروانی در طراحی لوگوی مهندسین بسیار مرسوم است و مخاطبین با چنین لوگویی برداشت صحیحی از هویت شغل شما خواهند داشت ولی همیشه این بهتزین انتخاب نیست. باید توجه داشت شرط خاص بودن عدم وارد کردن شک شناختی به مخاطب است.
البته شرکت های معماری در ضمینه های مختلف دیگر مانند راه نیز فعالیت دارند که استفاده از ابزارهای طراحی مانند پرگار می تواند ماهیت و ظرافت کار را القا کند.

رنگها در طراحی لوگوی معماری

نمایش ظرافت در کنار استحکام نیاز به دانش و خلاقیت بسیار دارد، می توان با استفاده صحیح از رنگ ها المانهای مستحکم را با ظرافت شان داد و بلعکس.
به طور قطع استفاده از رنگ سبز نه تنها احساس زندگی را می دهد بلکه نحوه استفاده از آن می تواند فعالیت معماری محیطی فضای سبز را القا کند پس نحوه استفاده از تم رنگی بسیار مهم تر انتخاب یک تم رنگی می باشد.
می دانیم ما باید یک تم رنگی را انتخاب کنیم و مجاز به استفاده از رنگهای متنوع بدون قائده نمی باشیم به خودی خود این کار را شیک تر و حرفه ای تر می کند اما با توجه به نکات مذکور کار بسیار تخصصی تر خواهد بود.
در پایان تآکید خواهیم داشت که طراحی لوگوی معماری باید استحکام، ظرافت، مدرنیته، هنز و دانش را الفا کند تا لوگویی بیاد ماندنی برای کمک به برندیگ ایجاد شود.