ایجاد نخستین پروژه ASP.NET Core MVC

ساخت یک پروژه از نوع ASP.NET Core ، اولین قدمی هست که باید برای ورود به دنیای برنامه نویسی با فریمورک ابرقدرت ASP.NET Core برداری 😉 پس این مقاله رو دنبال کن و اولین قدم خودت رو محکم بردار ، حتما شنیدی که میگن “همیشه قدم اول سخت ترین قدم است ” ، اما نگران … ادامه خواندن ایجاد نخستین پروژه ASP.NET Core MVC